Aktuality

9. května 2019

Ostravská univerzita právě vydala knížku Škola dramatickou hrou.  Dramatická výchova v primární škole.Obsah: Co je a jak funguje dramatická výchova, Dramatická výchova jako vyučovací předmět na 1. stupni ZŠ (Proč DV na 1. stupni zařazovat, Třídní učitelka nebo specialista? Celá třída nebo dělení do skupin? Prostor a vybavení, Osobnost učitele, styl vedení, klima, atmosféra, Hodnocení, Cíle hodiny nebo tematického bloku, Stavba a návaznost hodin, Organizace lekce, Zadávání námětů a inspirace k imrpovitacím), Dramatická výchova jako součást ŠVP, Dramatické a divadlení kroužky na 1. stupni ZŠ, Záznamy osmi realizovaných lekcí, Zásobníky cvičení, her a improvizací, technik strukturovaného dramatu a námětů pro pirmární školu. Autoři: Eva Machková, Olga Králová, František Oplatek,  Eva Benešová, Anna Bura, Alžběta Gavriněvová, Sandra Holáková, Michaela Lažanová, Radek Marušák, Lucie Mecová, Božena Osvaldová, Ivana Pernicová, Romana Šindlářová.

Kniha vyznikla před pár lety z podnětu redaktorky nakladelství Raabe, ale ta odešla ma mateřskou a tajemnice nakladatelství o ničem nevěděla. Oslovila jsem proto Portál, ale prý ještě neprodali jiné moje knížky, takže "nemám nárok". Grada napsalaa, že s dramatickou výchovou nepočítají, SPN - paní redaktorku to zaujalo, vyžádala si ukázky textu a už se nikdy neozvala, ani mi neodpověděla na mail. Plzeňské nakladatelvtí Fraus se neobtěžovala ani  mailem. Až zasáhla Hana Cisovská s Žanetou Šimlovou (/Káňovou) a podařilo se. Ale kvůli té dlouhé cestě už nepatí něktré údaje o autorch, někteří změnili zaměstnavatele, a ti, ketří tehdy studovali, již si diplom odnesli - omlouvám se i jim  a nepřesnost. em

.