Od jedenácti do patnácti

Od jedenácti do patnácti evamachkova Pá, 02/09/2018 - 10:15

Obsah kapitoly:

Země slepců

Viz též Deník Anny Frankové v kapitole Válka a totalita 20. století        

Z oblasti sci-fi literatury se pro dramatiku nabízejí zejména ta díla, jejichž těžiště je v kladení otázek týkajících se sociálních, sociálně psychologických a sociologických témat a globálních problémů. K jejich autorům patří   Angličan  H.G.Wells (1866 – 1946), jeden z otců science fiction, autor známé Války světů.  V dramatické výchově a dětském  divadle se z této oblasti už párkrát osvědčil i Američan Ray Bradbury, jehož povídky mívají obdobná témata, jen posunutá hlouběji do 20. století a k stále narůstajícím problémům.

Plán aktivit, který předchází  jejich záznamu,  vytváří přehlednou strukturu, zajišťující, že se téma neztratí v jednotlivých činnostech a v detailech příběhu. U každé z částí – vyučovacích hodin – je jasně zformulované téma, naznačující posun od jednoho kroku k druhému.

A povšimněte se, že obě lektory se obešly bez předčítání z Wellsova textu a přesto udržely linii příběhu i jeho tématu.Dramatické aktivity jsou  jinou cestou k literatuře než její čtení a předčítání, a umožňují pochopit ji přesněji, hlouběji a často i z různých úhlů pohledu.

 

ZEMĚ SLEPCŮ

Sandra Holáková a Magdalena Ptáčková

LITERÁRNÍ ZDROJ:                  H.G.Wells, Válka světů, Praha, Albatros, 1999.

TÉMA:                                                Jsme schopni tolerovat někoho, kdo se od nás liší?

VÝUKOVÉ OHNISKO:               tolerance, hodnoty skupiny, hranice jedince

DRAMATICKÉ OHNISKO:         ztráta zraku

ČAS:                                        4 vyučovací hodiny

VĚK HRÁČŮ:                            6. třída

POČET ŽÁKŮ:                           12 dívek a 16 chlapců, z toho 9 dětí integrovaných, 3 využívají asistenty  

REALIZACE:  FZŠ a MŠ  v Remízku, Praha – Barrandov II

CÍLE:

 • Žák nahlíží z různých úhlů pohledu na motivaci Nunězova rozhodnutí.
 • Žák získá zkušenost s odlišnými podmínkami ze země slepců.
 • Žák si vyjádří svůj názor k Nunězovu rozhodnutí.

 

POMŮCKY: lepítka a fixy, židle, lana, krosna, fotografie a mapy, krosna a v ní horolezecké potřeby, balicí papír a pastelky, list z deníku pro každého, balicí papír se siluetou, šátky nebo látky v počtu 28 kusů, noviny a v něm vlepený článek, značky na označení dvou míst, barevný tisk textů (rozstříhat až na místě podle počtu žáků), triangl, text „Zamilovaní“, rekvizita pro stařešinu – klobouk a hůl, papíry

 

PLÁN AKTIVIT

 • 1. VH   Téma hodiny: Horský průvodce Nuněz se ztratil. Kdo to je? Co se mu stalo?

                  úvod a navození tématu

                        fotografie míst a mapa + cesta k útesu

                        objevení krosny + brainstorming

                        list z deníku + živý obraz + sledování myšlenek

                        reflexe a silueta Nuněze

 • 2.VH    Téma hodiny: expozice a kolize - Jeho první setkání s vesnicí slepců a             představa, že mezi slepými je jednooký králem. Střetnutí Nuněze se             slepci, jeho povídání považují za blouznění, za příznak duševní choroby.

                  novinový článek a slepá bába naruby

                  kreslená vesnice

                  kolektivní role Nuněze a učitel v roli

 • 3.VH    Téma hodiny: krize a peripetie - Nuněz se pokusí o únik, pak volí návrat, i když se se slepci  obtížně komunikuje. Láska mezi Nunězem  a dcerou pána.

                  Škála – Jak se má Nuněz rozhodnout?

                  Připravená improvizace – šest situací

                  Prezentace situací a jejich reflexe

     

 • 4.VH    Téma hodiny: krize a peripetie - Láska mezi Nunězem  a dcerou pána.             Podmínka starších, aby si nechal odstranit anomálii – oči.                            Nuněz má sílu vyšplhat se do normálního světa.

                        Četba „Zamilování“

                        Hra v roli – slepí vědci  a Yacob

                        Dopis Nunězovi

                        Hlasování

                        Závěr podle jejich volby – simultánní improvizace

                        Závěrečná reflexe

                      

SCÉNÁŘ

 1. VYUČOVACÍ HODINA – ÚVOD A VSTUP DO PŘÍBĚHU

 

ÚVOD

Pomůcky: lepítka a fixy

Učitelka: Dobrý den, děti. Jmenujeme se Magda a Sandra. Dnes Vás budeme provázet příběhem, o kterém Vám nyní nemůžeme ještě nic prozradit. Nemusíte se ničeho bát, bude to naše společné dobrodružství do světa dramatické výchovy. Budeme mít spolu čtyři vyučovací hodiny a vždy se domluvíme na společnou přestávku. Rády bychom, abyste se po celou dobu cítili bezpečně a k tomu nám pomůže dodržování pravidel Vaší třídy. Pojďme si připomenout, jaká pravidla máte...

 

Také bychom chtěly, abyste se cítili příjemně, k takové atmosféře přispívá, když se oslovujeme jmény. Proto si nyní vezměte každý jeden lepík, napište na něj své jméno a přilepte si jej na viditelné místo na hrudi. Pokud je to pro Vás srozumitelné, tak to udělejte a vraťte se zpět do kruhu. (napíší si jména)

 

Nyní, kdo bude držet kámen, řekne svoje jméno a přidá k tomu svoje oblíbené (zeměpisné) místo, které může být konkrétní (např. Sandra, Bílé Karpaty).

 

Popis činnosti: S dětmi sedíme v kruhu na koberci, připravíme je na dnešní dopoledne. Děti si nalepí cedulku se svým jménem a v komunikačním kruhu sdělíme svá jména a naše oblíbené místo (tím jim napovíme, že se budeme věnovat příběhu o cestování).

Cíl: Udělat si příjemnou atmosféru a zajistit citovou bezpečnost (oslovování jménem) a předem se dohodnout na pravidlech – prevence konfliktů.

 

Realizace: S dětmi jsme se dohodli na pravidlech (např. mluví jeden, chováme se ohleduplně, hlídáme své tělo, symbol – zvednutí rukou a zavření pusy...). Překvapilo nás, kolik dětí místo svého jména napsalo přezdívku (např. Šmoula, Superman, VIP kuře, Batman...). Všimli jsme si, že si žáci po první hodině začali předělávat lepíky se svými jmény.

 

FOTOGRAFIE MÍST A MAPA + CESTA K ÚTESU + UČITEL V ROLI

Pomůcky: židle, lana, krosna, fotografie a mapy (BOGOTA ODKUD PŘIŠEL- ZDŮRAZNIT)

Učitelka: Nyní se nacházíme v horách. Prohlédněte si, jak to tady vypadá. Za chvíli vyrazíme. Zabalte se na cestu, máte minutu si se sebou vzít pouze tři předměty, o kterých si myslíte, že by se Vám mohly hodit.

„ZTRATIL SE NÁM JEDEN Z PRŮVODCŮ, MUSÍME JEJ NAJÍT, NÁSLEDUJTE MĚ.“

„TO JE NUNĚZOVA KROSNA.“

Popis činnosti: Děti sedí v kruhu, prohlédnou si fotografie míst a následují lektorku. Společně prolézají lesem a šplhají na vrchol. Motivovaná opičí dráha. Cesta končí u nalezení krosny.

Cíl: Separátor od jiných aktivit a vstup do místa příběhu.

 

Realizace: Viděli jsme, že děti s radostí (některé s nadšením) prolézají „naším lesem“(opičí dráha v prostoru divadla – využití hlediště s židlemi a stoly). V následující aktivitě se ukázalo, že je hra vtáhla do fikce.

 

OBJEVENÍ KROSNY + BRAINSTROMING

Pomůcky: krosna a v ní skoba, balicí papír a pastelky

Učitelka: Pojďme dát hlavy dohromady a přemýšlejme nad tím... Co se mohlo stát? Tato skoba bude kolovat. Ten, kdo ji drží, mluví a my se trpělivě snažíme naslouchat. Když tě nic nenapadá, bez komentáře ji pošli dál.

Popis činnosti: BRAINSTORMING (evokace) – Děti říkají svoje nápady a jeden z lektorů nápady zapisuje na balicí papír, druhý je facilitátorem.

Cíl: (Předpoklad nezkušených hráčů, proto začínáme s metodou brainstorming.) Probudit zájem o hlavní postavu Nuněze a zmapovat možné okolnosti jeho příběhu, aktualizovat jejich zkušenosti.

 

Realizace: Děti štrachaly v krosně. Velmi je zajímalo, co tam je. Zároveň kriticky posuzovaly nalezené objekty (diskuse nad prázdnou plechovkou plynu – vzduch do vyšších poloh, plyn na ohřívání jídla).

 

Žáci přišli se širokou škálou nápadů:

 • Utrhlo se mu lano a ztratil se. Byl to horolezec.
 • Byl zraněný a nechal tam batoh kvůli zátěži.
 • Byl to blázen, který se zabil.
 • Honí jej Yeti a on spadne.
 • Byl nemocný – skočil do jámy.
 • Měl astma a nevydržel...atd.

 

++++ napsat nápad a vybrat za skupinu ten nepravděpodobnější

 

ŽIVÝ OBRAZ + SLEDOVÁNÍ MYŠLENEK

Pomůcky: list z deníku pro každého (viz příloha 1)

Učitelka: Přečtěte si list z deníku Nuněze. Potřebujeme dobrovolníka. Nyní jej(Nuněze) někdo „napravte“ do pozice, ve které si myslíte, že byl, když dopsal tuto stránku deníku. Dobrovolník tuto pozici zachová ve štronzu, tím vytvoří živý obraz. Popřemýšlejme, co se Nunězovi honí hlavou. Nahlédneme do jeho myšlenek, kdokoliv může přijít a položit mu ruku na rameno a zároveň vysloví nahlas jeho myšlenky.

Popis činnosti: Učitel vyzve dobrovolníka k živému obrazu a pobídne zbytek třídy k vyslovení myšlenek, které se mu můžou honit hlavou.

Cíl: Zmapovat události z příběhu Nuněze a zjistit jeho motivaci.

 

Realizace: Viky šla do role dobrovolníka, živým obrazem ztvárnila Nuněze. Ostatní přicházeli a sdělovali jeho myšlenky.

 

REFLEXE – SILUETA NUNĚZE

Pomůcky: balicí papír se siluetou

Učitelka: Pojďme dát hlavy dohromady a pojmenovat si, co již víme o Nunězovi. Naše nápady budeme zapisovat do této siluety. Kdo to je?  Jaké má vlastnosti? Co se mu stalo? Jaké otázky nám zůstávají nezodpovězené? Potřebuje ještě někdo něco říct?

Popis činnosti: Shrnujeme informace o naší hlavní postavě. Vpisujeme i otázky.

 

Realizace: Dovnitř siluety zaznamenaly myšlenky: Bojím se. Nemůžu rozdělat oheň. Mám hlad. Sní mě vlk nebo člověk. Chci domů. Co se děje?  Kolem siluety zaznamenali: vědec, doktor z hor, horolezec, objevitel...

 

++++    Chtělo to přidat informace, kdo to je...a při reflexi – nechat skupinu nápad prozkoumat. Chtělo to příběh ukotvit.

 

 1. VYUČOVACÍ HODINA – EXPOZICE  a KOLIZE – ODLIŠNÁ KULTURA

 

NOVINOVÝ ČLÁNEK A SLEPÁ BÁBA NARUBY

Pomůcky: šátky nebo látky vpočtu 30 kusů, noviny s článkem (viz příloha 2)

Učitelka: Kdo by mohl přečíst novinový článek? Nyní nahlédneme do této říše. Zahrajeme si hru, která Vám může napovědět, čím je tato vesnice zajímavá. Všichni si stoupněte do kruhu čelem k jeho středu před jeden šátek nebo látku. Všichni si zavažte oči, nemusíte se ničeho bát, půjde o spolupráci skupiny. Až budeme mít všichni oči zavázané, projdu kolem Vás a jednomu z Vás šátek odvážu. Ten si stoupne doprostřed kruhu a bude se snažit z kruhu uniknout. Hru zahájí slovy: „To jsem já.“ Tento dotyčný pro Vás představuje velké ohrožení a nesmí Vám uniknout, proto učiňte jako skupina opatření, aby Vám neuniknul. Hra bude trvat dvě minuty. Končí slovem STOP se třemi tlesknutími.

VARIANTA: „Slepí hráči“ ve vymezeném prostoru chytají „člověka“.

Popis činnosti: Hrajeme obdobu slepé báby naruby.

Reflexe: Má někdo tušení, čím může být tato země jiná?  (Lidé tam jsou slepí.)

Změnilo se něco ve vašem jednání, když jste zjistili, že uprostřed stojí ohrožení? Uvědomil si změnu i ten, kdo viděl? Jak jste se cítili jako slepci?

Dostali jsme se do vesnice, do které se zřítil horolezec Nuněz a nyní se podíváme, jak to v této zemi vypadá.

Cíl: Výzva ke spolupráci skupiny. Zažít si ohrožení v podobě „odlišného“ elementu.

 

Realizace: Skupina spolupracovala velmi rychle a dobře. Viky si dřepla a všichni ji obklíčili. Působila vystrašeně. Ostatní děti byly nadšené a přály si hru opakovat. Svolily jsme ještě ke dvěma opakováním. Děti velmi dobře odhadly, jak to bude ve vesnici vypadat, že lidé budou slepí a on bude jediný, který bude vidět.

 

MALOVÁNÍ – KRESLENÍ VESNICE A ŽIVÉ OBRAZY

Pomůcky: část textu o vesnici - malby domů a chodníků, cesty (viz příloha 3)

Učitelka: Podíváme se, jak to vypadá v Zemi slepců. Za chvíli dostanete do skupiny svá výtvarná zadání a vaším úkolem je ilustrovat to, co si přečtete. Skupina, která bude mít hotovo, přinese své dílo do naší „galerie“.

Nyní se projdeme touto galerií a dotvoříme obrazy z této vesnice našimi těly. Zkuste procházet bez mluvení, abyste slyšeli, o čem Vám budu vyprávět. Třikrát nebo čtyřikrát vyprávění zastavím a v té chvíli všichni společně vytvořte živé obrazy z vašich těl. Ty nám ukáží a zpřesní, jak to ve vesnici vypadá. Pojďme si ještě ujasnit, co znamená živá fotografie nebo živý obraz... Co odlišuje fotografii od reality? (zmrazení v pohybu, ticho).

Děti živými obrazy dotváří témata: KAMENNÉ DOMY, PRACOVNÍ DOBA SLEPCŮ, VOLNÝ ČAS SLEPCŮ, HRY DĚTÍ...(Využijeme část textu na str.135).

Popis činnosti: Děti prochází galerií (kterou tvoří jejich malby). Ilustrace dotváří svými těly - živými obrazy.

Reflexe: Co jsme zjistili? Co byste ještě řekli, jaké spatřujete rozdíly ve městě slepců od jiného města? Zkuste se poradit ve skupině a zvolte jednoho mluvčího, který bude souhlasit a sdělí nám Vaše myšlenky.

Cíl: Budování kontextu a fikce vesnice slepců. Prozkoumávání jejich života.

 

Realizace: Při zadávání tohoto úkolu jsme zjistily, že máme velký časový skluz. Proto jsme již nerealizovali živé obrazy a nechaly jsme děti pouze pohovořit o odlišnostech vesnice slepců. Cítily jsme, že pro některé děti bylo náročné si představit, jak to v zemi slepců vypadá. Při diskusi šly některé děti do velmi osobních rovin (Co pomlouváte náš obrázek apod.), tak jsme se pouze vrátily k našemu cíli, zda jejich malba opravdu ilustruje daný text.

 

KOLEKTIVNÍ ROLE NUNĚZE A UČITEL V ROLI

Pomůcky: zástupná rekvizita pro stařešinu – klobouk a hůl

Učitelka: Za chvíli se stanete jedním člověkem Nunězem, které ho slepci objevili a dotáhli před stařešinu. Předáváte si slovo. Já se proměním v stařešinu, až si nasadím klobouk a vezmu si hůl. (Odkud jsi přišel? Nevěřím, náš svět končí těmito stěnami a nad námi je kamenná pokrývka. Pojď blíž. Ohmatává ruce – ty máš drsnou kůži. Hrubé chlupy jako lama. Ohmatává obličej - Ty jsi divný tvor. Ty budeš člověk. Otcové nám vyprávěli, že člověk může vzniknout působením přírodních sil. Je čerstvě stvořený. Při chůzi ještě klopýtá, plete do řeči slova, která nemají žádný význam. Jaká obloha a zrak, nic takového neexistuje. My máme dobré uši a špičky prstů. Nenabyl ještě rozumu! Má ještě nevyvinuté smysly! Ale my jej přivedeme k rozumu. – PODOBNÉ VĚTY BY SE MĚLY OBJEVIT V ROZHOVORU.)

Popis činnosti: Učitel je v roli stařešiny, klade otázky Nunězovi (kolektivní role dětí) a lehce se mu vysmívá.

Reflexe: Co jsme se dozvěděli? (Nuněz je pro slepce ohrožení, cizí nežádoucí element, je nutné, aby se nám přizpůsobil, je to člověk a ještě nemá vyvinuté smysly.)

Cíl: Nahlédnout do hodnot a životní filosofie slepců.

 

Realizace: Někteří žáci nemají s dramatickou výchovou zkušenosti, tak byla pro ně kolektivní role náročná. První pokus se nám nezdařil, Sandra vystoupila z role a vyzvala žáky, kteří již nyní vědí, že je tato aktivita pro ně náročná a vede je to k přílišnému vtipkování, aby z role vystoupili – pokud chtějí, posadili se a aktivitu pouze sledovali. Čtyři žáci toho využili. Sandra znovu vstoupila do role a druhý pokus se již zdařil. Učitel v roli tak sdělil klíčové informace o filosofii slepců.

 

 1. VYUČOVACÍ HODINA – KRIZE – ÚNIK A LÁSKA

 

ŠKÁLA – CO MÁM DĚLAT?

Pomůcky: značky na označení dvou míst

Učitelka: Nyní si představte mezi těmito značkami pomyslnou čáru. Tato značka znamená: „Ano, měl bych se pokusit o útěk.“ Značka na druhém konci znamená: „Ne, žádná vzpoura, musím se přizpůsobit.“ Postavte se, kdekoliv to cítíte, měli byste mít promyšlený důvod, proč se tam stavíte. (děti se rozestaví)

Zkuste povědět nejbližšímu hráči, proč jste se postavili přímo na toto místo.

Mohl by někdo sdílet svůj důvod s celou skupinou?

Popis činnosti: Hráči se rozestaví mezi značky na pomyslné škále a sdělí důvod, proč se postavili právě na toto místo.

Cíl: Účastníci procesu mají příležitost vyjádřit svůj postoj k situaci Nuněze sami za sebe. Cílem je propojit jejich zkušenosti s příběhem. 

 

Realizace: Byly jsme překvapeny, jak se děti rozestavěly a kolik z nich mělo potřebu veřejně se vyjádřit. Na jedné straně stály děti, které argumentovaly, aby jim dal šanci, aby zkusil poznat jejich svět a pak je něco naučil. Na druhé straně padaly argumenty typu, že tam zemře, že se má rozhodně pokusit o útěk. Uprostřed stálo několik jedinců (asi 3), kteří nevěděli, jak se mají rozhodnout, spíše se přikláněli k názoru, aby je lépe poznal.

 

PŘIPRAVENÁ IMPROVIZACE – ŠEST SITUACÍ

Pomůcky: barevný tisk textů (rozstříhat až na místě podle počtu žáků)

Učitelka: Pojďme se podívat, co udělal Nuněz. Čeká nás šest živých obrazů, které se rozehrají do plné rolové hry. Tyto situace budou na sebe navazovat. Za chvíli se rozdělíme do čtyř skupin. Každá skupina si přečte svůj úkol a připraví si situaci, kterou pak bude prezentovat. Každý si vylosuje kousek barevného textu. Až to uděláte, nechte si jej ukrytý v dlaních. Až budou mít všichni vylosováno, dáme všichni zavřenou pěst s lístečkem doprostřed kruhu a společně ve stejný okamžik dlaň otevřeme. Stejné barvy půjdou k sobě, složí si svůj text a začnou pracovat. Na přípravu máte 6 minut a myslete na to, že váš výraz tváře nám prozradí, kdo jste a jak se cítíte.

Popis činnosti: Hráči se rozdělí do skupin podle barevných textů a připraví si situaci podle textu, který si složí z předešlé aktivity.

Cíl:  Odkrývání významů epického materiálu.

 

Realizace: Ačkoliv jsme byly dvě a obcházely jsme jednotlivé skupiny, tak jsme při prezentaci zjistily, že jedna skupina si nestihla situaci připravit, protože žáci nebyli schopni se dohodnout.

 

PREZENTACE SITUACÍ

Pomůcky: triangl

Učitelka: Všichni dostanete pořadí. Uvidíme „přerušovaný film“ zvukem trianglu. V této části jsou diváci, na pódiu budou herci. Dvakrát zazvonění trianglu znamená, že si diváci zavřou oči. Jedno zazvonění je znamení pro diváky, že obrazy jsou připraveny k prezentaci a mají si otevřít oči.

Popis činnosti: Skupiny předvedou svoji situaci. Návaznost skupin vytvoří dojem hraného filmu.

Cíl: Přiblížení Nunězova postoje a jednání.

 

REFLEXE – SILUETA NUNĚZE

Pomůcky: balicí papír se siluetou

Učitelka: Pojďme dát hlavy dohromady a pojmenovat si situace, které jsme viděli. Co jsme viděli? Co nás překvapilo? Co Vás zaujalo a proč? Jak se Vám dařilo spolupracovat?

Popis činnosti: Shrnujeme informace z rozehraných situací. Vpisujeme i otázky. Mluvíme i o spolupráci ve skupinách.

 

Realizace: Na podrobnou reflexi nám bohužel již nezbýval čas. Linn a Viky shrnuly, co jsme viděli (příběh, jak byl Nuněz na pokraji sil, když mu ostatní nerozumí, a tak se rozhodl o útěk).

 

4. VYUČOVACÍ HODINA – ZÁVĚR – ROZHODNUTÍ – ÚTĚK, ODSTRANĚNÍ ANOMÁLIÍ

 

ČTENÍ O ZAMILOVANOSTI

Pomůcky: text zamilovaní

Učitelka: Nyní se pohodlně posaďte a poslechněte si, co se Nunězovi přihodilo.

Popis činnosti: Účastníci naslouchají čtenému textu.

Cíl:  Zprostředkovat zkušenost o jeho citech.

 

Realizace: Magda výrazově přečetla text, žáci pozorně naslouchali.

 

POHLED SLEPCŮ NA JEJICH VZTAH – HRA V ROLI SLEPCŮ – DUŠEVNÍ CHOROBA

Pomůcky: rekvizita pro stařešinu

Učitelka: Vstoupím do role Yacoba, který se přijde poradit se shromážděním vědců–slepců. Rozhovor by měl směřovat k myšlence, že oči jsou pro Nuněze duševní choroba, která mu dráždí mozek.

Popis činnosti: Rozhovor v plné rolové hře. Účastníci jsou v roli vědců a učitel v roli stařešiny.

Cíl: Psychofyzicky si odehrát rozhodnutí pro Nuněze.

 

Realizace: Bohužel kvůli časovému skluzu jsme tuto aktivitu vypustily, dětem jsme tuto informaci pouze sdělily (Nuněz byl označen za duševně chorého.).

 

DOPISY (VZKAZY) PRO NUNĚZE

Pomůcky: bílé papíry a psací potřeby

Učitelka: Zastavme se a pojďme zkusit napsat Nunězovi dopis. Zkuste napsat, co mu doporučujete a proč. Jak byste se rozhodli na jeho místě vy?

Popis činnosti: Účastníci na základě svých a prožitých zkušeností zkusí formulovat svůj postoj k dané situaci. Písemným vyjádřením sdělují svůj postoj k dané situaci.

Cíl: Žáci si zkusí pojmenovat svoje životní zkušenosti a vyjádřit svůj názor k Nunězovu rozhodnutí.

 

Realizace: Všichni byli schopni napsat svůj postoj.

 

HLASOVÁNÍ

Pomůcky: papírky a klobouk

Učitelka: Má Nuněz zůstat a podstoupit operaci? Svou radu vyjádřete jasně slovy ANO, Ne. Napište tato slova na papírek a vhoďte jej do klobouku.

Popis činnosti: Žáci vyjádří svůj názor.

Cíl:  Žáci dostanou příležitost rozhodnout se za Nuněze.

 

Realizace: Kvůli časovému skluzu byla aktivita vypuštěna.

 

ODEHRÁT ZÁVĚR PODLE JEJICH VOLBY – SIMULTÁNNÍ IMPROVIZACE

Učitelka: Vrátíme se do osvědčených skupin, v nichž se odehraje vaše volba. Všechny skupiny budou závěr příběhu hrát současně.

Popis činnosti: Simultánní improvizace podle jejich volby.

Cíl:  Ukončení příběhu dramatickou situací.

 

Realizace: Kvůli časovému skluzu byla aktivita vypuštěna.

 

ZÁVĚREČNÁ REFLEXE

Pomůcky: papíry

Učitelka: Co si z dnešní lekce odnášíte? Čeho si ceníte? Co bylo pro Vás obtížné? Která aktivita Vás potěšila a proč? Do které aktivity se Vám nechtělo a proč? Máte potřebu ještě někdo něco sdělit? Máte pro nás nějaké ocenění nebo doporučení?

Popis činnosti: Diskuse s žáky na koberci. Některé odpovědi na otázky píší slovně.

Cíl:  Společné zhodnocení projektu.

 

Realizace: Všechny děti hodnotily společnou práci na příběhu Nuněze velmi kladně. Oceňovaly, řečeno jejich slovy...divadlo (připravené improvizace), úvodní horolezeckou dráhu, slepou bábu naruby.

 

PŘÍLOHA 1

Z deníku ...

 

Ani nevím, kolik to už může být dnů, co jsem se ztratil. Musel jsem padat dobrých tisíc stop po svahu, v oblacích sněhu jsem proletěl na sráz ještě příkřejší. Byl jsem po něm smýkán, omráčený, bez smyslů, avšak bez jediné zlomeniny. Až nakonec jsem se dokutálel a zůstal jsem ležet v měkkých bílých spoustách. Má výprava zmizela bůhvíkam. Přede mnou v dálce je lučinaté údolí a spolu s ním i shluk podivných chatrčí.

 

Pustá krajina mě neděsí proto, že je těžké tady sehnat jídlo a vodu. To, co mi na ni vadí nejvíc, je absence života. Vždy mám pocit, jako bych se ocitl na vyprahlé a bezútěšné planetě vzdálené všemu, co je mi milé. O to krásnější setkání je se vším živým. I pták se najednou stává mým vítaným společníkem, s nímž mohu sdílet svůj těžký osud. A co teprve lidé! Jen v těchto okamžicích si plně uvědomuji, jakou radost mi jejich blízkost přináší...

 

Z deníku ...

 

Ani nevím, kolik to už může být dnů, co jsem se ztratil. Musel jsem padat dobrých tisíc stop po svahu, v oblacích sněhu jsem proletěl na sráz ještě příkřejší. Byl jsem po něm smýkán, omráčený, bez smyslů, avšak bez jediné zlomeniny. Až nakonec jsem se dokutálel a zůstal jsem ležet v měkkých bílých spoustách. Má výprava zmizela bůhvíkam. Přede mnou v dálce je lučinaté údolí a spolu s ním i shluk podivných chatrčí.

 

Pustá krajina mě neděsí proto, že je těžké tady sehnat jídlo a vodu. To, co mi na ni vadí nejvíc, je absence života. Vždy mám pocit, jako bych se ocitl na vyprahlé a bezútěšné planetě vzdálené všemu, co je mi milé. O to krásnější setkání je se vším živým. I pták se najednou stává mým vítaným společníkem, s nímž mohu sdílet svůj těžký osud. A co teprve lidé! Jen v těchto okamžicích si plně uvědomuji, jakou radost mi jejich blízkost přináší...

 

 

PŘÍLOHA 2

ZTRACENÝ CESTOVATEL

Už jsou tomu tři měsíce, co anglická horská výprava objevila krosnu světoznámého cestovatele Nuněze. Ten zmizel. Vypráví se, jak se skupina propracovala nejobtížnější, téměř kolmou cestou až k patě nejvyšší stěny, jak si budovali noční bivak na úzké římse a jak náhle zjistili, že se jim Nuněz ztratil. Volali, křičeli a hvízdali a odpověď nepřicházela. Když se ráno rozbřesklo, narazili na strmou sněhovou návěj, kde ležela jeho krosna. Všichni se domnívají, že jí proletěl spolu se sněhovou lavinou. Jediná stopa vedla na okraj úděsného srázu, pod nímž bylo ukryto vše, co přišlo potom. Mrtvola se nenašla a mezi lidmi se povídají báchorky, že přežil a žije v ztracené říši v horách...

 

PŘÍLOHA 3

 

 1. SKUPINA

Většinu povrchu údolí zabíraly zelené louky poseté spoustou krásných květů. Na kopcích se pásly lamy.

 

 1. SKUPINA

Uprostřed vesnice vedla pravidelná síť cest dlážděných černými a bílými kameny, každá jinak vysoká.

 

 1. SKUPINA

Chatrče stály v řadě po obou stranách hlavní cesty. Přístřešky vypadaly jako stáje nebo krmítka pro stáda. Chatrče se mu zdály podivné, stejně jako celé údolí. Byly nahozeny omítkou, která byla šedivá, jinde nahnědlá, jinde temně hnědá.

 

 1. SKUPINA

Ze srázu stékal vodopád, který ústil do říčky, která lemovala údolí.

 

PŘÍLOHA 4

           

TEXTY K PŘIPRAVOVANÉ IMPROVIZACI

 

SITUACE PRVNÍ

Seděli se svěšenou hlavou, uši pozorně natočeny směrem k němu a on se jim poctivě snažil povědět, co znamená vidět. Vyprávěl o krásách, které zrak poznává, o pohledu na hory, na oblohu, na východ slunce a oni mu naslouchali s pobavenou nedůvěrou, která se vzápětí změnila v odsouzení. Říkali, že nic takového jako hory není, že přece tam na konci skal, kde se pasou lamy, je opravdický konec světa.

 

SITUACE DRUHÁ

Pokud jim popisoval mraky a hvězdy, měli to za děsivou prázdnotu. Tvrdili, že nad nimi je strop jeskyně, který je nesmírně hladký na dotek a ten jim dává vláhu a padají z něj laviny. Prohlásili, že jsou to zlé myšlenky.

 

SITUACE TŘETÍ

Když mu nikdo nevěřil, rozhodl se jim objasnit praktickou stránku ceny zraku. Jednoho rána spatřil Pedra, jak přichází cestou, které se říkalo Sedmnáctá, byl však ještě z dosahu jejich sluchu a čichu, a tak jim o něm pověděl. „Za chvilinku, sem přijde Pedro,“ prorokoval. Nějaký stařec poznamenal, že Pedro na Sedmnácté nemá co dělat, a pak, jakoby na potvrzení jeho slov, blížící Pedro odbočil a šel po desáté, směrem pryč. Když Pedro nedorazil, vysmáli se mu.

 

SITUACE ČTVRTÁ

Po všech nezdarech se jej zmocnil vztek a rozhodl se použít násilnou cestu v přesvědčování. Chopil se rýče a chtěl udeřit, ale zjistil o sobě novou věc, nedokáže chladnokrevně udeřit slepce. „Polož ten rýč,“ volali na něj. Odstrčil jednoho slepce a utíkal pryč z vesnice.

 

SITUACE PÁTÁ

Utekl pryč z vesnice a usadil se na louce. Z dálky pozoroval, jak vzali klacky, čenichají, poslouchají a narazili na jeho stopu. Jeden z nich se sehnul a po hmatu ji sledoval. Ostatní jej následují. Stál pevně a svíral rýč oběma rukama. Když jej obkroužili, zavolal: „Dejte si pozor, budu si dělat, co chci, a chodit, kam chci!“

 

SITUACE ŠESTÁ

Když unikl, zjistil, že není, kam utéct, nelze je vyvraždit, mám hlad a potřebuji spát. Vrátil se a omluvil. „Byl jsem bláhový, to je asi tím, že jsem čerstvě stvořený.“ Ptali se ho, jestli stále ještě vidí. „Ne, nic takového,“ odpověděl. Zeptali se ho, co má nad hlavou. „Nad hlavou je střecha kamenná a hlaďoučká. Už se mě na nic neptejte a dejte mi prosím najíst.“

 

PŘÍLOHA 5

 

ZAMILOVANÝ NUNĚZ

A tak se stal Nuněz jedním z obyvatel Země slepců, kmen přestal být ledajakým kmenem a rozpadl se pro něj na známé jednotlivce (Pedro, Yacob, Medina-saroté…), zatímco svět za horami byl stále vzdálenější a méně skutečný.

 

Yacobova dcera Medina v zemi slepců nebyla příliš ceněna, neboť měla pevné rysy a postrádala onu lesklou pleť na omak (pro slepce ideál krásy), ale Nunězovi se hned napoprvé zdála krásná. Její zavřená víčka nebyla zapadlá, jak to bylo v údolí běžné. Měla dlouhé řasy, které ji podle tamějšího úsudku hyzdily. A měla zvučný hlas, nevhodný pro zjemnělý sluch slepců. A tak byla bez nápadníka.

 

Nastal čas, kdy se Nuněz domníval, že pokud získá její přízeň, smíří se s tím, že v údolí zůstane navždy. A tak vyhledával příležitosti, kdy ji mohl překvapit, pomoci, oslnit a vyprávět jí. Až si jej všimla a opětovali si stisk rukou. Tak se stalo, že se do sebe zamilovali. Údolí se pro něj stalo celým světem a svět za horami se zdál jen pohádkou, o které jí vyprávěl šeptem a ona mu naslouchala.

 

Jeho láska ztratila na bázni a on získal odvahu požádat Yacoba – stařešinu o její ruku.

 

            Literatura pro děti a mládež i četba dětí mají mnoho podob. Jednu z nich představují irské příběhy, pověsti, pohádky, historky ze života. Irové jsou dobří vypravěči a svět jejich elfů a skřítků i jejich někdy velmi úzké soužití s lidmi, většinou svéráznými a zajímavými, nabízí množství podnětů pro dramatiku. Není to jen Bairbre McCarthyová, která pro děti převyprávěla různé zkazky a pověsti o skřítcích, kteří se v originále jmenují leperchamové. Jsou to ševci, ale také strážci „pokladu na konci duhy“. Mají svůj svérázný oděv, ale v jistém směru jsou příbuznými českého Krakonoše, ne velikostí a podobou, ale tím, že spravedlivým pomáhají a nespravedlivé a lidem nepřátelské trestají.