Kursy

Seminář volba předlohy pro dramatickou výchovu

Zaměření  podle potřeb účastníků a v dohodě s nimi. Lze realiozovat i individuálně.

3 x 5 hodin o víkendech nebo podle dohody s účastníky

Jeden vyučovací den – 400.- Kč za osobu

Adresa: V hůrkách 2145/1, Praha 5 – Nové Butovice, metro B, stanice Hůrka

Přihlášky do 30. 9. 2018 - e-mail: evamachkova@seznam.cz

 

 

Kursy realizované

Workshop na téma plánování v dramatické výchově

Realizace 2. – 4. července 2018

Účastníci:

Zuzka Králová, dosud konzervatoř Topolčany, herectví, amatérský soubor Prievidza, stěhuje se do Prahy

Stanislava Koníčková, ZUŠ

Jarmila Bakusová, ZUŠ Prievidza

Jaroslav Pěnička, doktorské studium na katedře primární pedagogiky PedF UK Praha

Aktivity:

Zahájení modelovou lekcí

Juraj Jánošík – tři různá řešení látky: ZUŠ – děti 12-13, amatérský soubor dospívajících – směřuje k divadlu, studenti PedF – Osobnostně sociální výchova (otázky zbojnictví, hrdinství)

Stařeček, který nechával rozkvétat stromy -  tři řešení: inscenace s dětmi, lekce, resp. série lekcí ZUŠ, OSV na PedF UK

 

 

Víkendové workshopy

Obsah: hledání námětů a látek a plánování práce, poznatkové náměty, vyučovací předměty a průřezová témata

Rozsah: tři půldny (celkem 10 hodin = 600 minut), nebo podle dohody

Skupina 3 – 4 osob

Poplatky: Tři půldny 600.- Kč za osobu

Přihlaste se na moji mailovou adresu evamachkova@seznam.cz a uveďte kde učíte, jaký věk, ročník atp.

 

 

 

Lektorka kursů: prof. Eva Machková, IČO 06371205

Aktivity účastníků: nutná účast v diskusích, přicházet s vlastními problémy i záměry.

Na závěr kursu osvědčení.

Výuka bude probíhat vždy v sobotu odpoledne (možnost dohody na spojení dvou lekcí v jednom dnu  podle potřeb frekventantů).  

Místo – můj byt, Praha - Nové Butovice

Konkrétní termín zahájení kursu oznámím, až dostanu alespoň 4 předběžné přihlášky.